Małżeństwo w świetle etyki

Zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym wielu z nas znajduje różne pojęcia małżeństwa. Jednak w świetle etyki jest ono dobitnie ukazane. Wielu znanych etyków wyraża swoje zdanie na ten temat i tak na przykład możemy dowiedzieć się, że małżeństwo to stała wspólnota osób różnej płci, dająca im wzajemne uprawnienia i obowiązki do pożycia seksualnego i wszechstronnego rozwoju osobowego. Powinniśmy się z tym zgodzić, ponieważ w większości definicji jest ten akt właśnie tak opisywany. Warto również dodać, że małżeństwo jest związkiem międzyosobowym, którego rzeczywistość kształtują duchowe przeżycia miłości i doznania przyjemnościowe połączonych ze sobą osób oraz pełni także bardzo ważne zadanie prokreacyjne. Chociaż bardzo ważnym i istotnym zadaniem małżeństwa jest założenie rodziny i wydanie na świat potomka, to jednak powinniśmy pamiętać, że głównym celem powinna być miłość i wspólne obcowanie ze sobą. Bez tych podstawowych zadań małżeństwo będzie niepełne i może dość szybko się skończyć, w konsekwencji czego ucierpią jedynie dzieci. Należy pamiętać, że małżeństwo powinno cechować się stałością. To właśnie ta cecha gwarantuje także powodzenie, gdyż wiemy, że zyskamy pomoc od tej drugiej połówki w każdym momencie, kiedy będziemy jej tylko potrzebować. Kiedy dwoje ludzi darzy się miłością i planuje wspólną przyszłość, to powinno wykreślić ze swojego słownika wyraz „rozwód”. Osoby, które połączyły się węzłem małżeńskim muszą za każdym razem starać się o jego utrzymanie, nawet w czasach trudnych, ponieważ to właśnie w nich możemy zobaczyć jego siłę.